An ninh - Quốc phòng
THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ CẤP TIỀN MUA PHƯƠNG TIỆN TRỢ GIÚP, DỤNG CỤ CHỈNH HÌNH VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG ĐANG CÔNG TÁC TRONG QUÂN ĐỘI
THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ CẤP TIỀN MUA PHƯƠNG TIỆN TRỢ GIÚP, DỤNG CỤ CHỈNH HÌNH VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG ĐANG CÔNG TÁC TRONG QUÂN ĐỘI
 

BỘ QUỐC PHÒNG
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
*****

Số: 113/2007/TT-BQP

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2007

 

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ CẤP TIỀN MUA PHƯƠNG TIỆN TRỢ GIÚP, DỤNG CỤ CHỈNH HÌNH VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG ĐANG CÔNG TÁC TRONG QUÂN ĐỘI

Căn cứ Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;
Căn cứ Thông tư Liên tịch số 17/2006/TTLT/BLĐTBXH-BTC-BYT ngày 21 tháng 11 năm 2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Bộ Y tế hướng dẫn chế độ chăm sóc sức khỏe đối với người có công với cách mạng;
Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện chế độ cấp tiền mua phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình và phục hồi chức năng đối với người có công với cách mạng đang công tác trong quân đội như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG

1. Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945.

2. Người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước ngày Tổng khởi nghĩa 19 tháng 8 năm 1945.

3. Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong kháng chiến.

4. Thân nhân của liệt sỹ đang hưởng trợ cấp hàng tháng.

5. Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B.

6. Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp hàng tháng.

7. Người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày được Nhà nước tặng Huân chương kháng chiến, Huy chương kháng chiến.

II. CHẾ ĐỘ CẤP TIỀN MUA PHƯƠNG TIỆN TRỢ GIÚP, DỤNG CỤ CHỈNH HÌNH

1. Chế độ cấp tiền mua phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình

Người có công với cách mạng quy định tại Mục I của Thông tư này được cấp tiền để mua các phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình theo chỉ định của bệnh viện cấp quân khu, quân chủng trở lên hoặc Hội đồng Giám định Y khoa cấp có thẩm quyền như sau:

a) Chế độ đối với người bị cụt chân, cụt tay:

- Người bị cụt chân được cấp tiền để mua chân giả sử dụng trong ba năm (nếu đơn vị ở miền núi, vùng cao thì sử dụng trong hai năm); mỗi năm được cấp thêm 170.000 đồng để mua các vật phẩm phụ.

- Người bị cụt tay được cấp tiền để mua tay giả sử dụng trong ba năm; mỗi năm còn được cấp 60.000 đồng để mua các vật phẩm phụ.

- Người bị mất cả bàn chân hoặc nửa bàn chân không có khả năng lắp chân giả, hoặc bị ngắn chân, bàn chân bị lệch vẹo được cấp tiền để mua một đôi giày chỉnh hình hoặc một đôi dép chỉnh hình sử dụng trong một năm.

b) Người bị liệt:

- Người bị liệt nửa người, liệt 2 chi dưới, liệt hoàn toàn, người bị cụt 2 chân không còn khả năng tự di chuyển được cấp tiền để mua xe lăn hoặc xe lắc hoặc phương tiện thay thế sử dụng trong bốn năm; ngoài ra còn được cấp thêm 300.000 đồng/năm để bảo trì phương tiện.

Riêng thương binh bị liệt nửa người, liệt hoàn toàn được cấp thêm 1.000.000 đồng/năm để mua các đồ dùng phục vụ sinh hoạt.

- Người bị liệt chân nhưng vẫn còn khả năng tự di chuyển được cấp tiền mua nẹp atten để sử dụng trong hai năm; mỗi năm được cấp tiền mua một đôi giày chỉnh hình hoặc một đôi dép chỉnh hình và cấp thêm 60.000 đồng/năm để mua các vật phẩm phụ.

c) Người bị cứng khớp gối được cấp 60.000 đồng/năm để mua nạng và các vật phẩm phụ;

d) Thương binh bị điếc do thương tật (căn cứ vào biên bản giám định y khoa và chỉ định của bệnh viện cấp quân khu, quân chủng trở lên) mỗi năm được cấp 200.000 đồng để mua máy trợ thính;

e) Thương binh bị gãy răng, hỏng hàm do thương tật (căn cứ vào biên bản giám định y khoa và chỉ định của bệnh viện cấp quân khu, quân chủng trở lên) được cấp tiền 5 năm một lần để làm răng giả, hàm giả với mức giá 1.000.000 đồng/01 răng;

g) Thương binh bị hỏng mắt do thương tật (căn cứ vào biên bản giám định y khoa và chỉ định của bệnh viện hoặc Hội đồng Giám định Y khoa cấp có thẩm quyền) được thanh toán tiền lắp mắt giả theo chứng từ thực tế của cơ sở y tế nơi điều trị; ngoài ra còn được cấp 100.000 đồng/năm để mua kính râm, gậy dò đường;

h) Thương binh bị thể tâm thần kích động được cấp thêm một khoản tiền là 1.000.000 đồng/năm để mua các đồ dùng phục vụ sinh hoạt (không trùng cấp khoản tiền này nếu đồng thời là thương binh bị liệt nửa người, liệt hoàn toàn).

2. Chế độ hỗ trợ tiền tàu xe khi đi làm dụng cụ chỉnh hình

Người có công với cách mạng theo quy định trên khi đi làm chân giả, tay giả, nẹp chỉnh hình, giày chỉnh hình, dép chỉnh hình, răng giả, mắt giả (gọi tắt là dụng cụ chỉnh hình) được hỗ trợ kinh phí mỗi niên hạn 2 lần, cụ thể như sau:

a) Thanh toán tiền tàu, xe theo giá quy định của Nhà nước đối với phương tiện thông thường như xe khách, tàu hỏa, tàu thủy từ nơi cư trú đến cơ sở y tế gần nhất đủ điều kiện về chuyên môn kỹ thuật cung cấp dụng cụ chỉnh hình;

b) Hỗ trợ tiền lưu trú mức 30.000 đồng/ngày (tối đa không quá 05 ngày cho một lần, kể cả thời gian đi và về) khi đi làm dụng cụ chỉnh hình.

Việc thanh toán tiền tàu xe, hỗ trợ lưu trú được thực hiện đồng thời trong một lần thanh toán (phải có vé tàu, xe; xác nhận của cơ sở cung cấp dụng cụ chỉnh hình vào Sổ theo dõi). Không thanh toán tiền tàu, xe khi đơn vị bảo đảm đưa đón đối tượng.

III. CHẾ ĐỘ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

1. Người có công với cách mạng quy định tại Điểm 5, 6 Mục I của Thông tư này khi đi điều trị phục hồi chức năng theo chỉ định của bệnh viện hoặc Hội đồng Giám định Y khoa cấp có thẩm quyền được hưởng như sau:

a) Thanh toán tiền tàu xe theo giá quy định của Nhà nước với phương tiện thông thường như xe khách, tàu hỏa, tàu thủy từ nơi đơn vị đóng quân hoặc gia đình đến cơ sở chỉnh hình và phục hồi chức năng đủ điều kiện về chuyên môn kỹ thuật gần nhất;

b) Hỗ trợ tiền ăn mức 30.000 đồng/ngày trong thời gian điều trị tập luyện tại cơ sở chỉnh hình và phục hồi chức năng.

2. Việc thanh toán tiền tàu xe, hỗ trợ tiền ăn chỉ được thực hiện nếu có đủ vé tàu, xe; giấy ra viện và xác nhận của cơ sở cung cấp dịch vụ, phục hồi chức năng vào Sổ theo dõi. Không thanh toán tiền tàu, xe khi đơn vị bảo đảm xe đưa đón đối tượng.

IV. TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG VÀ CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

1. Đối tượng người có công

a) Người có công với cách mạng thuộc diện được hưởng chế độ cấp tiền mua phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình lần đầu phải làm tờ khai (mẫu số 03-CSSK) kèm chỉ định của bệnh viện hoặc Biên bản giám định thương tật, bệnh tật của Hội đồng Giám định Y khoa cấp có thẩm quyền, bản sao Giấy chứng nhận Ưu đãi người có công, gửi về cơ quan chính sách đơn vị trực tiếp quản lý;

b) Người có công với cách mạng thuộc diện được phục hồi chức năng không làm tờ khai nhưng phải có chỉ định của bệnh viện hoặc Hội đồng Giám định Y khoa cấp có thẩm quyền gửi về cơ quan chính sách đơn vị trực tiếp quản lý;

c) Người có công với cách mạng khi di chuyển phải mang theo Sổ theo dõi, có xác nhận của đơn vị cấp có thẩm quyền về thời hạn sử dụng phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, phục hồi chức năng để chuyển đến đơn vị mới hoặc về địa phương tiếp nhận theo dõi quản lý.

2. Các đơn vị trực thuộc Bộ

a) Chỉ đạo Phòng (Ban) Chính sách căn cứ vào hồ sơ đối tượng đơn vị quản lý kiểm tra, đối chiếu bản kê khai, giấy chỉ định của bệnh viện hoặc Hội đồng Giám định Y khoa cấp có thẩm quyền, Sổ theo dõi cũ (nếu trước đây đã được cấp cho đối tượng);

b) Lập danh sách người có công với cách mạng được hưởng trợ cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình (Mẫu số 04-CSSK) và danh sách người có công với cách mạng được phục hồi chức năng (Mẫu số 04b-CSSK) kèm theo các chứng từ chỉ định của cấp có thẩm quyền gửi về Cục Chính sách trước ngày 30 tháng 6 hàng năm;

c) Giao Sổ theo dõi cho đối tượng;

d) Lập danh sách quản lý, theo dõi người có công với cách mạng được cấp sổ trợ cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình (mẫu số 05-CSSK);

đ) Xác nhận đối tượng khi di chuyển ra ngoài quân đội, ghi Sổ theo dõi cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình để chuyển đơn vị mới hoặc chuyển ra ngoài quân đội.

3. Cục Chính sách - Tổng cục Chính trị

a) Kiểm tra, đối chiếu hồ sơ quản lý để xét duyệt danh sách;

b) Ký quyết định cấp tiền mua phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình (Mẫu số 06a-CSSK); cấp Sổ theo dõi (Mẫu số 07-CSSK) chuyển về các đơn vị để đối tượng liên hệ mua;

c) Tổng hợp danh sách người có công với cách mạng được cấp tiền mua phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình (Mẫu số 06b-CSSK), danh sách người có công với cách mạng được phục hồi chức năng (Mẫu số 04b-CSSK);

d) Tổng hợp đề nghị của các đơn vị về danh mục phương tiện trợ giúp và dụng cụ chỉnh hình (Mẫu số 08-CSSK);

e) Chủ trì, phối hợp với Cục Tài chính - Bộ Quốc phòng và Cục Quân y - Tổng cục Hậu cần lập dự toán và phân bổ kinh phí thực hiện chế độ đối với người có công với cách mạng.

4. Cục Tài chính - Bộ Quốc phòng

a) Phối hợp với Cục Chính sách hàng năm lập dự toán ngân sách do Trung ương bảo đảm từ nguồn kinh phí thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; phân bổ kinh phí kịp thời cho các đơn vị thực hiện;

b) Chỉ đạo Phòng (Ban) Tài chính các đơn vị cấp tiền mua phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, quyết toán kinh phí hỗ trợ lưu trú, tiền tàu, xe khi đi làm dụng cụ chỉnh hình, phục hồi chức năng; kiểm tra việc thanh, quyết toán các nguồn kinh phí trên theo quy định hiện hành.

5. Cục Quân y - Tổng cục Hậu cần

a) Chỉ đạo các bệnh viện, Hội đồng Giám định Y khoa có thẩm quyền giám định, kết luận, chỉ định người có công với cách mạng được mua phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình và phục hồi chức năng theo quy định của Thông tư Liên tịch số 17/2006/TTLT/BLĐTBXH-BTC-BYT ngày 21 tháng 11 năm 2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính - Bộ Y tế;

b) Chỉ đạo quân y các đơn vị hướng dẫn người có công đến các cơ sở y tế gần nhất, đủ điều kiện chuyên môn kỹ thuật để được cung cấp dịch vụ về chỉnh hình, phục hồi chức năng.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Quốc phòng (qua Cục Chính sách - Tổng cục Chính trị) để nghiên cứu giải quyết.

2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm tuyên truyền, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Thông tư này.

3. Kinh phí thực hiện chế độ quy định tại Thông tư này do ngân sách Trung ương đảm bảo từ nguồn kinh phí thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
THƯỢNG TƯỚNG
Nguyễn Văn Được

 
Các bài liên quan
Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thị xã tổ chức tập huấn kỹ thuật hộ đê và công tác phòng chống thiên tai (12/06/2020)
Pháp lệnh 04/2012/UBTVQH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng. (25/04/2020)
NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT, HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA PHÁP LỆNH ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG (20/03/2020)
QUYẾT ĐỊNH HỖ TRỢ NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG VỀ NHÀ Ở (17/03/2020)
Thanh niên Kinh Môn nô nức trong ngày hội tòng quân (12/02/2020)
 
Quay lạiXem tiếp   
 

Thư viện ảnh

Truyền thông
 
Hát về Kinh Môn
BỘ PHẬN MỘT CỬA
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay63 
 Hôm qua51
 Tuần này114 
 Tất cả176791 
IP: 3.239.40.250