Giới thiệu chung
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC CẤP THẨM QUYỀN GiẢI QUYẾT CỦA UBND PHƯỜNG THẤT HÙNG
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC CẤP THẨM QUYỀN GiẢI QUYẾT CỦA UBND PHƯỜNG THẤT HÙNG
 
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC CẤP THẨM QUYỀN GiẢI QUYẾT CỦA UBND PHƯỜNG THẤT HÙNG
STTLĨNH VỰCTÊN THỦ TỤCTHUỘC SỞQUYẾT ĐỊNH
1. LĨNH VỰC KHIẾU NẠI, TỐ CÁOGiải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xãThanh TraQuyết định 4154/QĐ-UBND ngày 27/11/2019 UBND tỉnh Hải Dương
2Giải quyết tố cáo tại cấp xã
Tổng cộng 2 TTHC thuộc Lĩnh vực Khiếu nại, tố cáo
3LĨNH VỰC TIẾP CÔNG DÂN, KN, TCTiếp công dân tại cấp xãThanh Tra1888/QĐ-UBND - 14/06/2018
- Số: 3164 /QĐ-TTCP
Tổng cộng 01 TTHC thuộc lĩnh vực: Tiếp công dân
4LĨNH VỰC XỬ LÝ ĐƠNXử lý đơn tại cấp xã
Tổng cộng 01 TTHC thuộc lĩnh vực: Lĩnh vực xử lý đơn
5LĨNH VỰC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNGThủ tục thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập
6Thủ tục công khai bản kê khai tài sản, thu nhập
7Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập
8Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình
9Thủ tục thực hiện việc giải trình
Tổng cộng 05 TTHC thuộc lĩnh vực: Phòng chống tham nhũng
10LĨNH VỰC ĐẤU THẦU LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯThẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu dịch vụ phi tư vấn.Sở Kế hoạch
đầu tư
3731/QĐ-UBND
ngày 04/12/2017
11Thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu dịch vụ phi tư vấn.
12Thủ tục phát hành hồ sơ mời thầu gói thầu dịch vụ phi tư vấn.
13Sửa đổi hồ sơ mời thầu gói thầu dịch vụ phi tư vấn:
14Thủ tục làm rõ hồ sơ mời thầu gói thầu dịch vụ phi tư vấn.
15Làm rõ hồ sơ dự thầu gói thầu dịch vụ phi tư vấn.
16Mở thầu gói thầu dịch vụ phi tư vấn.
17Thẩm định & phê duyệt HS mời thầu, HS yêu cầu mua sắm hàng hóa đối với đấu thầu qua mạng.
18Thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm hàng hóa đối với đấu thầu rộng rãi và chào hàng cạnh tranh qua mạng.
19Phát hành HS mời thầu, hồ sơ yêu cầu mua sắm hàng hóa đối với đấu thầu qua mạng.
20Làm rõ hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu mua sắm hàng hóa đối với đấu thầu qua mạng.
21Sửa đổi hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu mua sắm hàng hóa đối với đấu thầu qua mạng.
22Làm rõ hồ sơ dự thầu mua sắm hàng hóa đối với đấu thầu qua mạng.
23Mở thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
Tổng cộng 14 TTHC thuộc Lĩnh vực Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư
24LĨNH VỰC HÒA GIẢIThủ tục bầu hòa giải viênSở Tư Pháp3619/QĐ-UBND ngày 02/10/2018
25Thủ tục bầu tổ trưởng tổ hòa giải
26Thủ tục thôi làm hòa giải viên
27Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên
Tổng cộng 4 TTHC thuộc lĩnh vực hòa giải
28LĨNH VỰC PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬTThủ tục công nhận Tuyên truyền viên pháp luậtSở tư pháp1133/QĐ-UBND ngày 16/4/2018
29Thủ tục cho thôi làm Tuyên truyền viên pháp luật
Tổng cộng 02 TTHC thuộc lĩnh vực phổ biến giáo dục pháp luật
30LĨNH VỰC HỘ TỊCHĐăng ký khai sinhSở tư pháp2670/QĐ-UBND ngày 01/7/2017
31Đăng ký kết hôn
32Đăng ký nhận cha, mẹ, con
33Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con
34Đăng ký khai tử
35Đăng ký khai sinh lưu động
36Đăng ký kết hôn lưu động
37Đăng ký khai tử lưu động
38Đăng ký giám hộ
39Đăng ký chấm dứt giám hộ
40Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch
41Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
42Đăng ký lại khai sinh
43Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân
44Đăng ký lại kết hôn
45Đăng ký lại khai tử
46Cấp bản sao Trích lục hộ tịch
47Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
48Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
Tổng cộng 19 TTHC thuộc lĩnh vực Hộ tịch
49LĨNH VỰC CHỨNG THỰCCấp bản sao từ sổ gốcSở Tư pháp3619/QĐ-UBND ngày 02/10/2018
50Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
51Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được)
52Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở
53Chứng thực di chúc
54Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản
55Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở
56Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở
57Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch
58Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch
59Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực
Tổng cộng 11 TTHC thuộc lĩnh vực chứng thực
60LĨNH VỰC NUÔI CON NUÔIĐăng ký nuôi con nuôi trong nướcSở tư pháp2670/QĐ-UBND ngày 01/9/2019
61Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước
Tổng cộng 021 TTHC thuộc lĩnh vực nuôi con nuôi
62LĨNH VỰC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚCThủ tục giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chínhTư pháp3619/QĐ-UBND ngày 02/10/2018
Tổng cộng 01 TTHC thuộc lĩnh vực bồi thường nhà nước
63LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘIThủ tục Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật
64Thủ tục Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật Trong trường hợp: - Giấy xác nhận khuyết tật hư hỏng không sử dụng được - Trẻ khuyết tật từ đủ 6 tuổi trở lên - Mất Giấy xác nhận khuyết tật
65Thủ tục Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở:
66Thủ tục Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng
67Thủ tục Xác nhận hộ gia đình làm NN, LN, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2014-2015 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng BH y tế
68Đưa đối tượng ra khỏi cơ sở trợ giúp trẻ em
69Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn
70Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật
71Cấp đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật
Tổng cộng 09 TTHC thuộc lĩnh vực bảo trợ xã hội
72LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNGĐưa đối tượng ra khỏi cơ sở trợ giúp trẻ emSở lao động
TBXH
Số: 656/QĐ-UBND ngày 11/3/2016)
73Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn
Tổng cộng 02 TTHC thuộc lĩnh vực người có công
74LĨNH VỰC PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘIXác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tậtSở lao động
TBXH
Số: 656/QĐ-UBN ngày 11/03/2016)
75Cấp đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật
76Hoãn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng
77Miễn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng
Tổng cộng 4 TTHC thuộc lĩnh vực phòng chống tệ nạn xã hội
78LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOThành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lậpSở Giáo Dục2093/QĐ-UBND,Hải Dương,
ngày 21 tháng 6 năm 2019
79Thủ tục sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập
80Thủ tục cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại
81Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập)
82Thủ tục cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học
Tổng cộng 05 TTHC thuộc Lĩnh vực - Giáo dục và đào tạo
83TÔN GIÁOThủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡngSở nội vụ4369/QĐ-UBND ngày 27/11/2018
84Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng
85Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung
86Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã
87Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bản hoạt động tôn giáo ở một xã
88Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung
89Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã
90Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác
91Thủ tục thông báo về việc thay đổi địa điêm sinh hoạt tôn giáo tập trung
92Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc
Tổng cộng 10 TTHC thuộc Lĩnh vực Tôn giáo
93LĨNH VỰC THI ĐUA KHEN THƯỞNGThủ tục tặng giấy khen của chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trịSở nội vụQĐ 4396/QĐ- UBND ngày 27/11/2018
94Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề
95Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất
96Thủ tục tặng giấy khen của hcur tịch UBND cấp xã cho gia đình
97Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến
Tổng cộng 5 TTHC thuộc Lĩnh vực thi đua khen thưởng
98LĨNH VỰC ĐẤT ĐAIHòa giải tranh chấp đất đaiSở TNMT3072/QĐ-UBND Năm 2017
99LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNGTham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trườngQĐ 4028/QĐ-UBND ngày 18/11/2019
Tổng cộng 02 TTHC thuộc Lĩnh vực - Tài nguyên môi trường
100LĨNH VỰC VĂN HÓAXét tặng giấy khen gia đình văn hóaSở Văn HóaSố: 1612 /QĐ-UBND
101Thông báo tổ chức lễ hội
102Xét tặng danh hiệu gia đình văn hóa hàng năm
103Thủ tục công nhận gia đình văn hóa
104LĨNH VỰC THỂ THAOThủ tục Công nhận Câu lạc bộ thể thao cơ sở
105LĨNH VỰC THƯ VIỆNThủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn ngân sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản
Tổng cộng 6 TTHC thuộc 3 Lĩnh vực
106THỦY NỘI ĐỊAThủ tục đăng ký phương tiện thủy nội địa lần đầu đối với phương tiện chưa khai thácKinh tế Hạ tầng1660/QĐ-UBND ngày 30/6/2015
107Thủ tục đăng ký phương tiện thủy nội địa lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa (dành cho cấp huyện)
108Thủ tục đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa (dành cho cấp xã)
109Thủ tục đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật (dành cho cấp xã)
110Thủ tục đăng ký lại phương tiện trong trường hợp
chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện (dành cho cấp xã)
111Thủ tục Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện (dành cho cấp xã)
112Thủ tục Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác (dành cho cấp xã)
113Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện (dành cho cấp xã)
114Thủ tục Xóa đăng ký phương tiện (dành cho cấp xã)
Tổng cộng 9 TTHC thuộc 1 Lĩnh vực - Thủy nội địa
115LĨNH VỰC THỦY LỢIThẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã.3071/QĐ-UBND ngày 24/8/2018
116Thẩm định, phê duyệt PA ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND xã.
117Thủ tục nhận hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (đối với nguồn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương phân bổ dự toán cho UBBND cấp xã thực hiện
Tổng cộng 3 TTHC thuộc 1 Lĩnh vực thủy lợi
118LĨNH VỰC PHÒNG CHỐNG THIÊN TAIĐăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầuSở NN và PTNT4030/QĐ-UBND ngày 18/11/2019
119Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh
120Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai
Tổng cộng 3 TTHC thuộc lĩnh vực Phòng chống thiên tai
121LĨNH VỰC BẢO HIỂMPhê duyệt đối tượng được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp
Tổng cộng 1 TTHC thuộc lĩnh vực bảo hiểm
122LĨNH VỰC VIỆC LÀMHỗ trợ hộ kinh doanh phải tạm ngừng kinh doanh do đại dịch Covid-19
123Hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc do đại dịch Covid-19 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp
124Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do đại dịch Covid 19
Tổng cộng 03 TTHC thuộc lĩnh vực việc làm
125LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NÔNG THÔNPhê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương
Tổng cộng 01 TTHC thuộc lĩnh vực phát triển nông thôn
126LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘThủ tục cấp giấy phép sử dụng tạm thời phần hè phố để tổ chức đám cưới và điểm trông giữ xe phục vụ đám cưới
127Thủ tục gia hạn giấy phép sửu dụng tạm thời phần hè phố để tổ chức đám cưới và điểm trông giữ xe phục vụ đám cưới
Tổng cộng 02 TTHC thuộc lĩnh vực đường bộ
128LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ BIỆN PHÁP BẢO ĐẢMĐăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (gồm trường hợp đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất hoặc đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất) (Cấp xã)
129Đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai (cấp xã)
130Đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký
131Sửa chữa sai sót nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký do lỗi của cơ quan đăng ký (cấp xã)
132Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (cấp xã)
133Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở (cấp xã)
134Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (cấp xã)
Tổng cộng 07 TTHC thuộc lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm
135LĨNH VỰC SỨC KHỎE BÀ MẸ- TRẺ EMCấp giấy chứng sinh đối với trường hợp trẻ được sinh ra ngoài cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhưng được cán bộ y tế hoặc cô đỡ thôn bản đỡ đẻSở Y tế Hải Dương311/QĐ-UBND ngày 21/01/2020 của UBND tỉnh Hải Dương
Tổng cộng 01 TTHC thuộc lĩnh vực sức khỏe bà mẹ trẻ em
136LĨNH VỰC PHÍ, LỆ PHÍThủ tục Kê khai, thẩm định tờ khai phí bảo vệ môi trường đối với nước thảiSở Tài chính2327/QĐ-UBND ngày 13/8/2020 của UBND tỉnh Hải Dương
Tổng cộng 01 TTHC thuộc lĩnh vưc phí, lệ phí
137LĨNH VỰC TRỒNG TRỌTChuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa
Tổng cộng 01 TTHC thuộc lĩnh vưực trồng trọt
138LĨNH VỰC KIỂM LÂM, LÂM NGHIỆPThủ tục Giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn
139Thủ tục Giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân
140Thủ tục Cho thuê rừng đối với hộ gia đình, cá nhân
141Thủ tục Phê duyệt hồ sơ, cấp phép khai thác gỗ rừng trồng tập trung bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại
142TT Đăng ký khai thác rừng trồng tập trung bằng vốn do chủ rừng tự đầu tư hoặc Nhà nước hỗ trợ.
143TT Đăng ký Khai thác tận dụng những cây gỗ đứng đã chết khô, chết cháy, cây đổ gãy và tận thu các loại gỗ nằm, gốc, rễ, cành nhánh đối với rừng trồng do chủ rừng tự đầu tư hoặc Nhà nước hỗ trợ
Tổng cộng 06 TTHC thuộc lĩnh vực Kiểm lâm, lâm nghiệp
LĨNH VỰC BẢO VỆ THỰC VẬTkhông
LĨNH VỰC QUẢN LÝ GIÁ CÔNG SẢNkhông
 
Các bài liên quan
THÔNG TIN GIAO DỊCH CHÍNH THỨCTHÔNG TIN GIAO DỊCH CHÍNH THỨC (02/01/2020)
 
Quay lạiXem tiếp   
 

Thư viện ảnh

Truyền thông
 
Hát về Kinh Môn
BỘ PHẬN MỘT CỬA
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay52 
 Hôm qua51
 Tuần này103 
 Tất cả176780 
IP: 3.239.40.250