Chức năng - Nhiệm vụ
THÔNG TIN CƠ CẤU TỔ CHỨC, LÃNH ĐẠO PHƯỜNG THẤT HÙNG
THÔNG TIN CƠ CẤU TỔ CHỨC, LÃNH ĐẠO PHƯỜNG THẤT HÙNG
 

THÔNG TIN CƠ CẤU TỔ CHỨC, LÃNH ĐẠO PHƯỜNG THẤT HÙNG

 

 

 

I. CƠ CẤU TỔ CHỨC:

UBND phường chịu sự lãnh đạo của Thị ủy, sự chỉ đạo của UBND thị xã Kinh Môn; sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của Đảng uỷ, là cơ quan chấp hành và chịu sự giám sát của HĐND phường về thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý hành chính nhà nước ở cơ sở. Phường Thất Hùng có 10 đơn vị trực thuộc gồm: UBMTTQ, Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Công đoàn cơ sở,  02 Hợp tác xã, 01 Quỹ tín dụng và 4 khu dân cư trong phường, có 10 chi bộ đảng.

- Số cán bộ biên chế hiện nay: Cán bộ, Công chức là 17 đ/c và 02 đ/c hợp đồng theo chức danh.

II. THÔNG TIN LÃNH ĐẠO ĐẢNG ỦY-HĐND-UBND PHƯỜNG:

1. Thông tin Lãnh đạo UBND phường

- Họ và tên: Nguyễn Trọng Thuấn; Sinh ngày: 13/10/1976

Hộ khẩu thường trú: Phường Thất Hùng, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy-Chủ tịch UBND phường Thất Hùng

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ, chuyên ngành công tác xã hội

Lý luận chính trị: Trung cấp

Thư điện tử: nguyentrongthuan@haiduong.gov.vn

Số điện thoại: 0979825851

- Họ và tên: Phạm Văn Chung; Sinh ngày: 28/4/1972

Hộ khẩu thường trú: Phường Thất Hùng, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Chức vụ: ĐUV, Phó Chủ tịch UBND phường Thất Hùng

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành công tác xã hội

Lý luận chính trị: Trung cấp

Thư điện tử: phạmvanchung@haiduong.gov.vn

Số điện thoại: 0979624700

2. Thông tin lãnh đạo Đảng ủy:

Họ và tên: Hoàng Hữu Thắng; Sinh ngày: 13/9/1976

Hộ khẩu thường trú: Phường Thất Hùng, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Quản lý kinh tế

Lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại: 0962081115

3. Thông tin lãnh đạo Hội đồng nhân dân:

Họ và tên: Nguyễn Thị Thảo; Sinh ngày: 01/6/1979

Hộ khẩu thường trú: Phường Thất Hùng, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Chức vụ: ĐUV, Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Công tác xã hội

Lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại: 0379848448

 

         

 


 
 
Quay lại   
 

Thư viện ảnh

Truyền thông
 
Hát về Kinh Môn
BỘ PHẬN MỘT CỬA
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay103 
 Hôm qua51
 Tuần này154 
 Tất cả176831 
IP: 3.239.40.250